Prawo

Wynagrodzenie adwokata w sprawach cywilnych

Wynagrodzenie adwokata w sprawach cywilnych

Wbrew pozorom adwokaci nie mogą proponować dowolnych stawek, a przynajmniej nie mogą ich obniżać. Od 1 stycznia 2016 roku zostały wprowadzone tak zwane nowe stawki minimalne za czynności adwokackie. Stawki regulowane są przez rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 roku. W praktyce odnosi się do spraw z wyboru, czyli takich do których adwokat jest zatrudniany na podstawie zlecenie bezpośredniego od klienta. Ile więc będzie wynosić honorarium adwokata? To zależy.

Opłaty za prowadzenie sprawy sądowej

W rozporządzaniu Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć podział na sprawy według konkretnego rodzaju oraz przypisane im stawki minimalne. Sprawy zostały podzielone według kryterium finansowego, które zależne jest od wartości podmiotu sprawy. Obecnie obowiązujące stawki minimalne wynoszą:

  • 120 zł – sprawy do 500 zł
  • 360 zł – sprawy od 501 zł do 1.500 zł
  • 1200 zł – sprawy od 1.501 zł do 5.000 zł
  • 2400 zł – sprawy od 5.001 zł do 10.000 zł
  • 4800 zł – sprawy od 10.001 zł do 50.000 zł
  • 7400 zł – sprawy od 50.001 zł do 200.000 zł
  • 14400 zł – sprawy powyżej 200.001 zł

Co obniży minimalne honorarium?

Jeżeli sprawa cywilna zakończy się wydaniem przez sąd nakazu zapłaty to stawki minimalne obniżane są do 75% wartości podanych wyżej kwot. Jednakże, jeśli druga strona wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty i zostanie wprowadzony zwykły tryb postępowania cywilnego to minimalne wynagrodzenie należne adwokatowi będzie wynosiło 100% podanych wyżej kwot.

Istnieją również konkretne sprawy wymienione w rozporządzaniu, gdzie określono jaki procent minimalnej stawki ma być wynagrodzeniem adwokata i tak w wypadku:

  • sprawy o zasiedzenie wynagrodzenie wynosi 50%; wynagrodzenie jest obliczane od wartości zasiadywanej nieruchomości
  • sprawy o zniesienie współwłasności wynagrodzenie wynosi 100% i jest obliczane od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata, a 50% w przypadku zgodnego wniosku uczestników postępowania
  • sprawy o należność  dotyczące dochodzenia wynagrodzenia za pracę – 75% obliczane od wartości dochodzonego wynagrodzenia

Wygrana sprawa w sądzie

Według § 50 ust. 3 Zbioru zasad etyki adwokackiej, każdy adwokat może w porozumieniu z klientem ustalić, że część należnego honorarium zostanie mu pokryta przez klienta w wypadku wygranego postępowania. Jednak nie może to być całe wynagrodzenie. Najczęściej formuje się więc umowę, gdzie adwokat dostaje część wynagrodzenia minimalnego przed wszczęciem postępowania, a drugą część po wygraniu sprawy. Jednakże zawsze klient musi uiścić całe wynagrodzenie minimalne adwokatowi. Nawet w wypadku przegranej sprawy.

Popularne Posty