Nieruchomości

Wycena nieruchomości – jak prawidłowo oszacować jej wartość?

Wycena nieruchomości - jak prawidłowo oszacować jej wartość?

Przed wystawieniem na sprzedaż nieruchomości wielu właścicieli decyduje się na zlecenie wykonania jej wyceny. Trzeba wiedzieć, że wycena nieruchomości to niekoniecznie to samo co ustalenie jej ceny. Warto zatem wiedzieć na czym polega procedura wyceny nieruchomości, kiedy musi być przeprowadzona oraz jak zrobić to prawidłowo.

Wycena nieruchomości, jej wartość oraz cena

Za wycenę określić można próbę określenia wartości nieruchomości, która wyrażana jest w możliwej do uzyskania kwocie. Często nie jest to łatwe zadanie. Każdy bowiem ocenić wartość nieruchomości może w sposób subiektywny. Wpływ mają tu bowiem nie tylko konkretne parametry nieruchomości, ale także choćby różne względy emocjonalne. To drugie dotyczy zwłaszcza sprzedającego nieruchomość. Inaczej jest jednak w sytuacji, kiedy nieruchomość ma stanowić zastaw pod kredyt, ma być od niej zapłacony podatek czy nieruchomość ma zostać podzielona. W takim przypadku sentymenty nie mają już znaczenia. W takim przypadku konieczne jest określenie rzeczywistej wartości nieruchomości, a zadanie to wykonać musi rzeczoznawca.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Ogólnie rzecz ujmując można powiedzieć, iż wycena nieruchomości to urzędowe potwierdzenie jej wartości. Wycena musi być zatem wykonana przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Co ważne, to jak wykonana ma zostać wycena nieruchomości regulują konkretne przepisy prawa. Mowa tu o Ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz odpowiednich rozporządzeniach. Przepisy te zawierają szczegółowe wytyczne co do tego, jak wycena nieruchomości powinna zostać przeprowadzona. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje wycenę nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej oraz odtworzeniowej. Wykonując wycenę nieruchomości rzeczoznawca bierze pod uwagę takie elementy jak rodzaj nieruchomości, jej położenie, przeznaczenie w planie zagospodarowania miejscowego czy stan infrastruktury technicznej. Do przeprowadzenia wyceny mieszkań najczęściej wykorzystuje się metodę porównawczą. Porównuje się tu ceny podobnych nieruchomości na rynku z uwzględnieniem różniących je cech.

Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego

Rzeczoznawca majątkowy przedstawia swoją wycenę w formie operatu szacunkowego. To jak taki operat ma wyglądać jasno określają wspomniane wcześniej przepisy prawne. Operat szacunkowy jest niezbędny w sytuacji, w której nieruchomość ma być obiektem dalszych działań, a tym samym jej wartość musi być potwierdzona urzędowo. Mowa tu choćby o ubieganiu się o kredyt hipoteczny czy sprawie spadkowej.

Popularne Posty