Szkolenie menadżerskie

Szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Zarządzenie zespołem ludźmi to wyzwanie i bardzo trudna zawodowa sztuka, której trzeba się nauczyć. Każdy człowiek jest inny, ma indywidualne potrzeby, swój charakter, inne oczekiwania oraz różne możliwości i umiejętności. To wszystko musi brać pod uwagę każdego dnia osoba zarządzania ludźmi. Aby działania takie przebiegały sprawnie oraz nie rodziły konfliktów, ale tworzyły jedynie sytuacje wpływające korzystnie na realizację planów firmy oraz zawodowe kontakty międzyludzkie, potrzebne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy są odpowiedzialni za określone grono ludzi. Są to szkolenia z zakresu zarządzania zespołem.

Szkolenie zarządzanie zespołem – co daje?

Osoba uczestnicząca w takim szkoleniu przede wszystkim nauczy się budowania własnego wizerunku lidera. Ponadto dowie się jak motywować i inspirować do pracy (nie tylko finansowo) swoich podwładnych. Nauczy się także sprawiedliwie i adekwatnie do wykonywanej pracy oceniać i rozliczać swoich pracowników. Jeszcze jedną umiejętnością będzie sprawność w egzekwowaniu zadań oraz dyscyplinowania trudnych podwładnych. Do lidera grupy pracowniczej należy także utrzymanie przyjaznej atmosfery w zespole podczas godzin pracy – taką umiejętność również będzie można pozyskać na szkoleniu z zarządzania zespołem GenWhy.

Szkolenie z zarządzania – dla kogo?

Szkolenia takie skierowane są do wszystkich osób, które zarządzają daną grupą ludzi w firmie bez względu na to, w jakiej branży firma się obraca. Mogą to być więc osoby na stanowiskach kierowniczych, menadżerowie czy liderzy. Ponadto uczestniczyć w takim szkoleniu mogą także właściciele firm, chcący zbudować odpowiednie relacje ze swoimi pracownikami, szefowie projektów oraz koordynatorzy.

Zarządzanie zespołem – przykładowe szkolenie

Szkolenie w zakresie zarządzania zespołem zawiera wiele istotnych elementów i umiejętności ich stosowania, m.in. z komunikacji wewnętrznej w zespole, efektywnego wyznaczania celi i przygotowywania zadań, rozwiązywania konfliktów w zespole, dynamiki procesu grupowego a także z zastosowania stylów przywódczych czy diagnozy konkretnego zespołu pracowniczego.

Nazwa firmy szkoleniowej Nazwa szkolenia Cena
B&O NAVIGATOR Zarządzanie zespołem 1740zł
GENWHY Budowanie i zarządzanie zespołem w oparciu o model DISC D3 1490zł
4GROW Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników 1395zł
BIZNES EDUKATOR Szkolenie Zarządzanie zespołem 1390zł
progress project Kierowanie zespołem pracowniczym 1290zł

Related Posts