Szkolenia

Szkolenie zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Metodologia zarządzania projektami jest jednym z najnowszych osiągnięć ewolucji nauk o zarządzaniu. Zakłada ona, że projekt to zbiór powiązanych ze sobą aktywności, charakteryzujących się posiadaniem zaplanowanego z góry czasu rozpoczęcia i zakończenia, wzajemnego powiązania ze sobą występujących w nim czynności oraz dążenia do określonego celu.

Projekt możemy realizować budując dom, otwierając nowy oddział firmy też wprowadzając na rynek nowy produkt. Szkolenia z zakresu zarządzania projektami uczą kluczowych umiejętności pomagających sprawnie przeprowadzić dowolny rodzaj projektu. Zaliczają się do między innymi nich podstawy logiki myślenia projektowego, metody opracowania koncepcji i wyznaczania celów projektu oraz jego integracji z celami organizacji.

Najważniejszą częścią tego rodzaju szkoleń jest poznanie charakterystyki poszczególnych działań realizowanych w kolejnych etapach życia projektu, czyli jego:

  • definiowania
  • planowania
  • wykonania
  • zamknięcia

Kolejnym ważnym elementem poruszanym na tego rodzaju szkoleniach jest rola poszczególnych osób zaangażowanych w pracę nad projektem, czyli:

  • sponsora projektu
  • lidera
  • zespołu projektowego
  • interesariuszy

W wyniku zmieniającej się charakterystyki współczesnej gospodarki, będącej znacznie dynamiczniejszym organizmem niż jeszcze dwadzieścia lat temu, do tematyki szkoleń zarządzania projektami coraz częściej włączany jest blok poświęcony zarządzaniu ryzykiem oraz zmianą w prowadzeniu działań projektowych.

Do kogo są kierowane szkolenia z zarządzania projektami?

Szkolenia te adresowane są do wszystkich osób uczestniczących w prowadzeniu projektów oraz tych chcących poznać metodykę tego działania. Znajdują się wśród nich zarówno pracownicy urzędów administracji publicznej, jak i przedstawiciele sektora prywatnego, działający przykładowo w branży budowlanej. W szczególności szkolenia są dedykowane obecnym pracownikom zespołów projektowych w organizacjach oraz kandydatów na przyszłych liderów projektu. Korzystają z nich także osoby zaangażowane bezpośrednio w procesy wspierające działania projektowe.

Nazwa firmy szkoleniowejNazwa szkoleniaCena
inprogressPodstawy Zarządzania Projektami1550zł
MDDP Akdemia BiznesuPodstawy zarządzania projektami1490zł
Szkolenia SEMPERZarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym1390zł
Academy of BusinessSzkolenia z zakresu zarządzania projektami1290zł
pmexpertsSkuteczne Zarządzanie Projektami750zł

 

Popularne Posty