Szkolenia

Szkolenie z prawa pracy

Szkolenie z prawa pracy

Szkolenia z prawa pracy mają na celu umożliwić uczestnikom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu prawa pracy lub uporządkowanie posiadanej już wiedzy oraz jej aktualizację związaną ze zmieniającymi się przepisami prawnymi. Szkolenia tego typu są niezbędne dla każdego pracodawcy, który zamierza zatrudnić bądź już zatrudnia pracowników.

Prawo Pracy – szkolenia

Szkolenia z zakresu prawa pracy to nie typowe wykłady. Często przybierają formę warsztatów praktycznych, podczas których uczestnicy dyskutują i omawiają poszczególne casusy, podchodząc w praktyczny sposób do rozwiązywania problemów związanych z zagadnieniem. Podczas warsztatów omawiane są najnowsze zmiany w prawie pracy, uczestnicy analizują też kontrowersyjne interpretacje przepisów i orzeczenia sądów.  W ten sposób zdobywają praktyczną wiedzę, którą w łatwy, intuicyjny sposób przełożyć mogą na regulacje prawne we własnych przedsiębiorstwach.

Dla kogo?

Znajomość wiedzy, którą można zdobyć na szkoleniach z prawa pracy niezbędna jest dla pracowników zajmujących się na co dzień kadrami czy pracowników księgowości. Przepisy prawa pracy powinny być również znane wszystkim menadżerom, członkom zarządu i kierownikom, a brak ich znajomości – o czym należy pamiętać –  może wiązać się z odpowiedzialnością za naruszenie praw pracowniczych, obowiązkiem zapłaty kar lub wypłaty odszkodowań.

Reasumując, szkolenie powinni odbyć wszyscy, którzy zajmują się przygotowaniem umów o pracę, rozliczaniem czasu pracy – w tym rozliczaniem urlopów i innych nieobecności, prowadzeniem akt osobowych czy procedurami zwalniania pracowników.

Program szkolenia

Szkolenie z prawa pracy GenWhy dostarcza uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

  • nawiązania stosunku pracy, w tym: zasad przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, zawarcia różnych form umowy o pracę i odpowiednich klauzul
  • regulaminu pracy oraz praw i obowiązków pracodawcy i pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, w tym: systemu oceny pracownika, systemu monitorowania pracy, systemu wynagrodzeń, prawa do urlopów i wypoczynku, zagadnień związanych ze zwolnieniami lekarskimi
  • zmian umowy o pracę i jej rozwiązania, w tym: sposobów zmiany umowy, szczególnej ochrony pracowników przez zmianami i zwolnieniami, zasad i terminów rozwiązania umów o pracę
  • roszczeń pracowników po ustaniu stosunku pracy, w tym: postępowań sądowych, zasad związanych z zakazem konkurencji
Nazwa firmy szkoleniowejNazwa szkoleniaCena
Akademia PARPPrawo Pracy1250zł
GenWhyOptymalizacja kosztów personalnych1190zł
POLEXPERTPrawo pracy w praktyce990zł
Maciołek&WspólnicyObowiązki pracodawcy związane ze stosunkiem pracy870zł
SEKAPrawo pracy i czas pracy – najnowsze przepisy320zł

 

Popularne Posty