Szkolenie miękkie

Szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie związane są z zachowaniem człowieka i jego psychiką i postawą społeczną. Wysokie kompetencje osobiste i interpersonalne są równie ważne, a czasem nawet bardziej istotne niż kompetencje twarde, związane ze merytoryczną wiedzą i specjalistycznymi umiejętnościami. Bez nich pracownik nie jest w pełni efektywny, co przekłada się bezpośrednio na wyniki całej organizacji.

Rozwijając kompetencje miękkie pracownik jest w stanie poprawić skuteczność swoich działań w określonych sytuacjach. Szkolenia miękkie rozwijając indywidualne cechy uczestników, pozwalają na lepsze zarządzanie czasem i pracą, a także pomagają wzmocnić umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Szkolenia miękkie czyli jakie?

„Zarządzanie sobą w czasie”, „Trening asertywności”, „Sztuka prezentacji i autoprezentacji – wystąpienia publiczne”… to tylko nieliczne przykłady warsztatów oferowanych przez firmy szkoleniowe. Jakie inne kluczowe tematy mogą obejmować?

Szkolenia miękkie obejmują szeroki wachlarz tematyczny i  można podzielić więc na dwie główne grupy:

  • związane z umiejętnościami osobistymi – tu osoby uczestniczące w warsztatach skupiają się na rozwijaniu i wzmacnianiu zdolności związanych bezpośrednio z własną osobą, tj. planowaniem i organizacją pracy własnej, radzenia sobie ze stresem, asertywnością oraz kreatywnością,
  • związane z umiejętnościami interpersonalnymi (komunikacyjnymi) – podczas których uczestnicy podnoszą swoje zdolności świadomej komunikacji, wykorzystywane w relacjach międzyludzkich, tj.  rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do pracy, delegowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej, autoprezentacja, negocjacje czy pozyskiwanie nowych klientów.

Dla kogo?

Szkolenia miękkie Maciołek skierowane są przede wszystkim do pracowników różnych firm i organizacji, którzy w swojej codziennej pracy potrzebują i chcą wzmocnić swoje umiejętności psychologiczne i społeczne. Polecane są zarówno dla menadżerów i liderów, jak również dla asystentek, pracowników obsługi klienta czy osób często występujących publicznie. Zapewnienie przez pracodawcę tego typu szkoleń jest dla pracowników dodatkowym czynnikiem motywującym i buduje pozytywny obraz firmy, która dba o rozwój swoich pracowników.

Nazwa firmy szkoleniowej Nazwa szkolenia Cena
NobleProg Polska Trening radzenie sobie ze stresem 1840zł
Maciołek&Wspólnicy Zarządzanie ryzykiem w zmianie- innowacyjność i kreatywność w praktyce biznesowej 1590zł
FutureSkills Techniki wywierania wpływu i perswazji 1490zł
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej  1480zł
BERNDSON Skuteczna komunikacja interpersonalna 1370zł
Megaszkolenia.pl Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami 1290zł
Maciołek&Wspólnicy Inteligencja emocjonalna i zarządzanie stresem 1190zł
Kiko Business Solutions Zarządzanie czasem, zarządzanie sobą 1190zł
Akademia Rozwoju Umiejętności Profesjonalna sekretarka – Doskonała asystentka 890zł

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply