Szkolenia

Szkolenia menadżerskie

Szkolenia menadżerskie

Zarządzanie jest trudną sztuką, polegającą na odpowiednim planowaniu, realizowaniu i kontroli wykonania określonych działań, a także skutecznym przewodzeniu i motywowaniu ludzi. W realiach współczesnej, szybko zmieniającej się gospodarki, skuteczny i sprawnie działający menadżer jest często głównym atutem przedsiębiorstw, pozwalającym im dopasować się do niestabilnej sytuacji rynkowej.

Szkolenia menadżerskie to grupa szkoleń związanych z różnego rodzaju obszarami nauk o zarządzaniu połączonych z praktycznymi doświadczeniami.

Wyróżniamy wśród nich przykładowo:

  • szkolenia dotyczące przywództwa i budowaniu własnego zespołu,
  • szkolenia z zakresu organizacji pracy w zespole,
  • warsztaty dotyczące prawidłowej komunikacji między menadżerem a podwładnymi.

Szkolenia te są źródłem specjalistycznej wiedzy o tym jak wykorzystać specyfikę i poszczególne etapy procesu tworzenia się grup w celu zbudowania zespołu sprawnie realizującego postawione przed nim zadania, wybrać odpowiedni do danej sytuacji styl zarządzania czy też jak prawidłowo definiować cele i dążyć do ich realizacji. Ważną częścią szkoleń menadżerskich są też kursy rozwijające specyficzną grupę kompetencji zwanych jako “umiejętności miękkie”. Można znaleźć wśród nich sposoby pozafinansowego motywowania podwładnych, wzbudzania w ludziach zaangażowania oraz poczucia identyfikacji z celami organizacji, czy też sposobów skutecznego prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Do kogo są kierowane szkolenia menadżerskie?

Szkolenia menadżerskie przeznaczone są głównie dla osób zajmujących stanowiska kierownicze na różnych szczeblach; począwszy od zwykłych liderów zespołu skończywszy na na najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz pragnących założyć własną działalność gospodarczą. Nauki o zarządzaniu podlegają ciągłej ewolucji i rozwojowi, szczególnie szybko rozwijają się takie kierunki jak zarządzanie procesowe czy strategiczne. Sprawia to, że aby zachować sprawność działania, nawet doświadczeni menadżerowie są zmuszeni do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji, dlatego firmy szkoleniowe jak GenWhy.

Nazwa firmy szkoleniowejNazwa szkoleniaCena
MDDP Akademia BiznesuMenedżer jako skuteczny lider zespołu2490zł
BERNDSONBudowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja2370zł
GammaWczoraj kolega, dziś przełożony – budowanie autorytetu nowego menadżera1500zł
GENWHYSzkolenie budowanie autorytetu szefa1490zł
ANENHANSEN
Przywództwo w praktyce. Nowoczesne techniki zarządzania zespołem
1480zł
STS SzkoleniaRekrutacja i selekcja pracowników 1300zł
HPR GroupBudowanie zespołu1290zł
Maciołek&WspólnicyCoaching jako narzędzie menedżerskie1190zł
Training ProjectsZarządzanie zmianą990zł

Popularne Posty