Prawo

Pracownik na L4 – czy można go zwolnić?

Pracownik na L4 – czy można go zwolnić?

Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi wiele przywilejów, także związanych z ochroną przed zwolnieniem w uzasadnionych przypadkach. Czy można zwolnić pracownika, który znajduje się na L4?

Pojęcie nieobecności usprawiedliwionej

Zgodnie z Kodeksem Pracy przy usprawiedliwionej nieobecności pracownika nie można zwolnić. To ważne założenie zapewniające nie tylko komfort ekonomiczny w problematycznych sytuacjach, ale przede wszystkim psychiczny. Oczywiście od tej reguły występują pewne wyjątki. Pracownik może wykonywać obowiązki zawodowe bardzo krótko, a kiedy przejdzie na zwolnienie L4, wtedy pracodawca przy przedłużającej się nieobecności może podjąć decyzję o anulowaniu współpracy. Taka sytuacja dotyczy pracowników z zatrudnionych poniżej sześciu miesięcy. Zwolnienie następuje również po popełnieniu przestępstwa, wykroczenia, czy po utracie uprawnień zawodowych przez pracownika. Kodeks Pracy, co do zasady stawia na mocną ochronę pracowników, a w przypadku wątpliwości dotyczących nieprawidłowego zwolnienia rozpoczyna się konflikt, w którym pośredniczy naturalne Sąd Pracy.

Przed wstąpieniem na drogę sądową warto zasięgnąć porady prawnej od adwokata, który specjalizuje się w prawie pracy np: adwokat Tomasz Giziński. Ofertę warszawskiej kancelarii prawa pracy znajdziesz klikając w link.

Kogo dotyczą preferencje dotyczące

ochrony przed zwolnieniem?

W Polsce bardzo popularna praktyka to przechodzenie pracowników na L4 w kryzysowych sytuacjach, w celu odroczenia terminu rozwiązania umowy. Takie nieobecności przedłużają się często miesiącami i blokują biznes pracodawcy. Nie jest to założenie etyczne, natomiast wykorzystuje pewną lukę w przepisach. Największe preferencje dotyczące ochrony przed zwolnieniem dotyczą pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Umowy cywilnoprawne charakteryzują się natomiast najwyższą elastycznością i to pracodawca decyduje w praktyce, czy chce kontynuować współpracę ze zleceniobiorcą, niezależnie od pozostałych warunków.

A co z możliwościami zwolnienia przez samego pracownika?

Pracownik może wypowiedzieć umowę, jeżeli przebywa na L4, ale to dość rzadka decyzja niosąca realne konsekwencje ekonomiczne, często formalne. Ochrona nie obejmuje pracowników w przypadku nagłego ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorstwo, czy całkowitej likwidacji biznesu.

Potencjał ochrony pracownika nie przy każdym rodzaju umowy

Kodeks Pracy promuje głównie interesy pracowników, ale umowa o pracę na czas nieokreślony to stosunkowo rzadka forma współpracy w sektorze MSP, dedykowana raczej poważnym instytucjom, urzędom, korporacjom, specjalistom. Większość pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych nie posiada tak skutecznej ochrony przed zwolnieniem.

Popularne Posty