Prawo

Porady prawne Warszawa

Porady prawne Warszawa

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego nie przestrzeganie, nie jest również okolicznością łagodząca, więc gdy trzeba rozwiązać problem natury prawnej lepiej skorzystać z pomocy prawnika. Porady prawne w Warszawie są świadczone na wysokim poziomie i są ogólnodostępne. W tym mieście działa wiele kancelarii prawnych udzielających pomocy wszystkim mieszkańcom i nie tylko. Wielu prawników, radców prawnych i adwokatów służy wsparciem w wielu gałęziach polskiego prawodawstwa tzn. prawo rodzinne, spadkowe, prawo pracy, prawo gospodarcze, karne itd.

Prawo rodzinne

Rozwód i związane z jego przeprowadzeniem pisma procesowe, takie jak pozew rozwodowy w każdym przypadku. Jeżeli klient zdecyduje się na poprowadzenie sprawy przez prawnika, będzie mógł liczyć na kompleksową usługę. Zbieranie i analizowanie dokumentacji i dowodów, w przypadku orzekania o winie. Wspieranie klienta na każdym etapie sprawy, towarzyszenie podczas rozpraw sądowych, reprezentowanie klienta w sądzie. Odpieranie zarzutów strony przeciwnej i dążenie do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść klienta. Prawnik jest także mediatorem w przypadku spraw spornych i podejmuje rozmowy z drugą stroną.

Poza sprawami rozwodowymi, prawnicy udzielają porad w przypadku spraw o alimenty, czyli: uchylanie się jednej ze stron od płacenia lub dochodzenie podwyższenia kwoty alimentów. W przypadku problemu z możliwością kontaktu z dziećmi po rozstaniu rodziców, prawnik udzieli porady jak dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli podział majątku wspólnego jest sprawą sporną, korzystając z porady prawnej, klient otrzyma szczegółowe wytyczne jak może udowodnić przed sądem swoje racje, jakich użyć argumentów, aby uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Prawo spadkowe

Zdarza się, że podział majątku po zmarłych rodzicach czy krewnych, budzi wątpliwości i staje się powodem sporów w danej rodzinie, prawnik może udzielić odpowiedniej porady prawnej. Zapoznanie się z zasadami dziedziczenia i możliwością nabycia praw do spadku jest podstawą zrozumienia swojej sytuacji w danej sprawie i podjęciem kroków prawnych w celu przejęcia spadku. Jeżeli pojawia się problem z prawidłowym wyliczeniem masy spadkowej i właściwym jej podziałem, można skorzystać ze wsparcia adwokata i przeprowadzić cały proces spadkowy zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawnik udzieli porady jak należy przeprowadzić postępowanie o nabycie spadku lub jego odrzucenie, jeżeli wiąże się to ze stratą po stronie klienta. Prawnik na życzenie klienta może sporządzić opinię prawną, wniosek o dział spadku, pozew o zachowek oraz inne pisma procesowe niezbędne na danym etapie sprawy spadkowej. Ponadto prawnik może reprezentować klienta na każdej rozprawie sądowej.

Prawo pracy

Dziedzina prawodawstwa dotycząca regulacji stosunków pracownik – pracodawca stanowi częsty powód zgłaszania się klientów z prośbą o udzielenie porady prawnej. Prawnik posiada wiedzę odnośnie sposobów ochrony wynagrodzenia pracowników i wskaże sposoby dochodzenia należnych kwot. Prawnik w imieniu klienta przygotuje adekwatne pisma procesowe i na jego życzenie poprowadzi postępowanie sądowe również w takich kwestach jak: niezgodne z prawem pracy zwolnienie, od którego poszkodowany pracownik pragnie złożyć odwołanie do sądu pracy. A także dochodzenie swoich praw odnośnie odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę czy mobbing.

Prawo gospodarcze

Porady prawne świadczone w Krakowie skierowane są również do osób prowadzących działalność gospodarczą i potrzebujących profesjonalnego doradztwa prawnego. Przedsiębiorca może zasięgnąć opinii adwokata odnośnie sposobu zakładania i różnych form prowadzenia firmy, rejestrowania w KRS oraz w ZUS. Adwokat może w imieniu klienta przeprowadzić wszystkie sprawy związane z zawiązywaniem danej działalności gospodarczej. Porady prawne sprowadzają się także do przygotowania do sądów lub innych instytucji wszelkich umów, pozwów, zażaleń, odwołań, niezbędnych do prowadzenia firmy i rozwiązania problemów związanych z jej prowadzeniem.

Popularne Posty