Prawo

Pomoc prawnika przy rozwodzie i w postępowaniu karnym

Pomoc prawnika przy rozwodzie i w postępowaniu karnym

Adwokaci często są zmuszani do rozwiązywania dość nieprzyjemnych i pełnych negatywnych emocji spraw sądowych, do których należy również rozwód. Najczęściej jest on zawierany na podstawie wniesionego do sądu pozwu rozwodowego następującego ze strony jednego bądź dwóch małżonków. Dobry prawnik powinien z pewnością przemóc wszelkie uczuciowe kwestie i sentymenty, po czym podjąć się sprawnego rozwiązywania danej sprawy.

Sprawa rozwodowa

Rozpoczynając pracę nad rozwodem, adwokat powinien przeprowadzić rozmowę z rozstającym się małżeństwem i omówić z nimi bilans zysków oraz ewentualnych strat poniesionych ze względu na proces sądowy. Następnie powinien on ustalić wysokość alimentów (w przypadku obecności dzieci określonych petentów), rozdział majątkowy i napisać wniosek orzekający o pełnomocnictwie jednego małżonka do stałej opieki nad potomstwem. Na podstawie wniosku złożonego przez radcę prawnego sąd orzeka prawidłowy wyrok i przyznaje jednocześnie stronom odpowiednie korzyści wynikające ze złożenia pozwu o rozwód. Choć reszta należy głównie do zadań sędziego, adwokat ma obowiązek uczestniczyć w procesie rozwodowym, wskazywać na przesłanki, według których rozwód jest konieczny, bądź też chronić drugiego małżonka zgłaszającego sprzeciw, przedstawiać stosowne dowody, stworzyć sensowną linię obrony, czy też mowę oskarżycielską. Inaczej ujmując – musi być obecny na procesie sądowym, podczas którego dojdzie (bądź nie) do rozwodu określonych klientów. Tak jak w przypadku innych sytuacji, musi on być w pełni dyskretny i wszelkie informacje uzyskane w trakcie procesu zachować w ścisłej tajemnicy.

Postępowanie karne

Jeśli zaś chodzi o postępowanie karne rola adwokata sprowadza się w dużej mierze do reprezentacja oskarżonego w sądzie. Ponadto ma on również prawo do kontaktu z oskarżonym, może wnosić wnioski o przeprowadzenie czynności, zgłaszać dowody, wskazywać na uchybienia, żądać dostępu do akt sprawy, a także zgromadzonego materiału dowodowego. Obrońca nie może w żadnym wypadku zaszkodzić oskarżonemu, gdyż jest zobowiązany do podejmowania czynności wyłącznie na korzyść swojego klienta. Może on również brać udział w czynnościach, które są przeprowadzane w ramach postępowania karnego. Wszystko to prowadzi do poprawienia sytuacji i wizerunku oskarżonego w procesie sądowym. Adwokat nie powinien oceniać i potępiać swojego klienta, może jedynie podejmować działania, które wychodzą z inicjatywy oskarżonego. To jaką taktykę ma obrać podczas procesu jest też uzależnione od linii obrony podejrzanego – jeśli ją ma może poinformować o tym swojego prawnika, który w ten sposób zyskuje pewne rozeznanie procesowe i jest w stanie podjąć się dalszych kroków prawnych, a na jej podstawie ułożyć skuteczną obronę, która zapewni oskarżonemu łatwe przebrnięcie przez proces. Innymi słowy – adwokat w postępowaniu karnym jest pełnomocnikiem oskarżonego, jego głównym przedstawicielem, który dba o to, aby w jak najlepszy sposób ochronić podejrzanego i by proces przebiegł pomyślnie dla skazanego za popełnienie danego przestępstwa.

Popularne Posty