Prawo

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

Rozwód z pewnością nie jest najprzyjemniejszą częścią naszego życia, aczkolwiek w niektórych przypadkach jest on nawet wskazany. W dzisiejszych czasach nie jest on niczym zaskakującym, jak wskazują badania z roku, na rok liczba orzekanych rozwodów wzrasta. Rozwód powoduje liczne skutki prawne w stosunku do obojga małżonków, a należą do nich przede wszystkim aspekty podziału wspólnego majątku między małżonkami, zniesienie własności ustawowej, a także opieka nad dzieckiem. Natomiast są sytuacje, w których sąd rozwodu nie zatwierdzi.

Do kwestii takich należy z pewnością dobro dzieci, gdy ucierpieć miałoby dobro małoletniego. Przepisy mówią tu bowiem, iż kwestia ta nie dotyczy dzieci pełnoletnich, jak również dzieci tylko jednego z małżonków. Kolejną kwestią jest sytuacja, w której orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Następna kwestią jest sytuacja, w której jeden małżonek występuje z wnioskiem o rozwód wyłącznie z winy braku pożycia. Gdyż zupełny rozkład pożycia następuje poprzez zerwanie więzi zarówno duchowej, materialnej, jak i fizycznej. Bywają również sytuację, w których składając pozew o rozwód, w odpowiedzi na niego, otrzymujemy od naszego małżonka informację, iż on nie godzi się na rozwód, gdyż jego kwestia była wywołana z wyłączenie naszej winy, to wtedy sąd może przychylić się do wniosku naszego małżonka i nam takiego rozwodu nie udzielić. Z tego też względu rozwód dla wielu par bywa stresujący. Sąd orzeka rozwód po przeprowadzeniu rozprawy, na skutek wniesienia powództwa o rozwód jednego z małżonków. Powództwo takie należy wnieść do sądu okręgowego, obejmujące ostatnie wspólne zamieszkanie.

Brak pożycia w małżeństwie

Brak pożycia w małżeństwie jest jedną z przesłanek, na podstawie której są nie dopuści do ustania małżeństwa. Bowiem nikt nie może powoływać się na własną niegodziwość. Jest to zasada stosowana również w prawie common law. Tak więc, aby sąd mógł uznać, iż nastąpił całkowity rozkład pożycia między małżonkami trzeba wykazać, iż od ustania poszczególnych więzi upłynął określony okres czasu. A czas ten powinien pozostawać w proporcji do istnienia małżeństwa. Tak więc dla przykładu jeżeli jesteśmy małżeństwem dziesięć lat, to sąd zasądzi o rozwodzie w przypadku braku pożycia, gdy zostanie wykazane, że brak pożycia występuje również od kolejnych dziesięciu lat. Kwestia ta jest ciężka do udowodnienia i wymaga wystarczającej ilości czasu. W sytuacji, gdy nie można udowodnić brak pożycia, to wtedy sąd może zasądzić o separacji.

Zasada współżycia społecznego

Jeżeli chodzi o przesłankę pożycia społecznego to ma ona charakter bardzo ogólny. Orzeczenie rozwodu nie jest bowiem możliwe, jeżeli mogłoby naruszać zasady moralności. Zasady współżycia społecznego mają za zadanie chronić dobro niewinnego małżonka, jak również dobro dzieci. Chodzi tutaj o sytuację, gdy dziecko ciężko chorowało, w efekcie czego żona nie mogła podjąć pracy, gdyż poświęcała się opiece nad chorym dzieckiem. Kolejnym przykładem jest sytuacją, w której mąż przez pewien okres ciężko pracował i utrzymywał całą rodzinę, lecz stracił pracę, a żona chce odejść do innego partnera.

Więcej cennych informacji na temat rozwodu możecie znaleźć na stronie www.

Popularne Posty