Prawo

Jakie uprawnienia posiada rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Jakie uprawnienia posiada rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską?

Coraz częściej zdarza się, że sądy ograniczają władzę rodzicielską jednemu z rodziców. Wiążę się to miedzy innymi z większą liczbą rozwodów. Sędziowie decydują czasem o tym, by jednemu z rodziców ograniczyć prawa rodzicielskie. Ograniczenie władzy rodzicielskiej przez sąd budzi wiele praktycznych problemów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Sąd decyduje się o ograniczeniu władzy jednego z rodziców ze względu na dobro dziecko.

Uprawnienia rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską

Dokładne uprawnienia i obowiązki, jakie przysługują rodzicowi z ograniczoną władzą rodzicielską określa w orzeczeniu sąd. Rodzic, który nie ma pełni władzy rodzicielskiej wciąż jednak zachowuje szereg uprawnień. Po pierwsze wciąż ma prawo kontaktu z dzieckiem, spotykania się z nim. Czasem sąd może jednak, ze względu na dobro dziecka, zarządzić, aby małoletni spotykał się z rodzicem z ograniczoną władzą rodzicielską pod kontrolą innej osoby: drugiego rodzica lub wyznaczonego kuratora. Często dziecko może nawet przez krótsze okresy czasu przebywać w domu rodzica. Jeżeli w wyroku sąd pozostawił rodzicowi prawo do współdecydowania w istotnych sprawach, wówczas ma on dostęp do dokumentacji medycznej dziecka i prawo do informacji o jego stanie zdrowia. Prawo to niejednokrotnie potwierdził Rzecznik Praw Pacjenta. Ponadto ma wtedy prawo do współdecydowania o wyborze szkoły dziecka i podejmowania wraz z drugim rodzicem decyzji związanych z szeroko pojętą edukacją pociechy. Może również nie wyrazić zgody na dłuższy wyjazd dziecka, czy też musi wyrazić zgodę na wyrobienie mu paszportu.

Rodzic, który ma ograniczone prawa nie może jednak podejmować decyzji związanych z zarządem nad majątkiem dziecka. Musi jednak płacić alimenty, które zostaną mają zostać przeznaczone na utrzymanie potomka. Ponadto w każdej chwili rodzic, którego prawa zostały ograniczone, może złożyć wniosek o przywrócenie mu pełni praw rodzicielskich. Sąd podejmując decyzję jak zawsze weźmie pod uwagę głównie dobro dziecka. Podczas rozprawy sędzia przesłucha świadków oraz zapozna się z opinią psychologa.

Popularne Posty