Prawo

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie

Nikomu nie należy życzyć rozwodu, jednak jak pokazują dane statystyczne z każdym rokiem coraz więcej małżeństw decyduje się rozejść. W roku 2015 było ponad 67 tysięcy rozwodów, a więc o 2 tysiące więcej niż rok wcześniej. Na każde 10 tysięcy małżeństw w 2015 roku aż 75 z nich zakończyło się rozwodem poprzez sąd. Z kolei 25 lat wcześniej (1990 rok) wynik wynosił jedynie 46 małżeństw rozwiązanych na drodze sądowej.

Cała procedura rozwodu w większości przypadków nie należy do przyjemnych, rozpoczyna się walka o podział majątku, o sprawowanie opieki na dzieckiem, o wyznaczenie alimentów. Zanim ktokolwiek zdecyduje się na rozwód, powinien sprawdzić jak dokładnie po wszystkim będzie wyglądała sprawa podziału majątku i znaleźć odpowiedniego adwokata. W tym wypadku najlepszym adwokatem będzie adwokat od podziału majątku Kraków

Podział majątku po rozwodzie bez problemów

Przezorny zawsze ubezpieczony. Nie zawsze będzie świecić słońce i dlatego zawsze warto mieć w rezerwie parasol. W przypadku małżeństwa takim parasolem na pewno jest intercyza. Jej spisanie przed zawarciem związku małżeńskiego powoduje, że nie dojdzie do nerwów związanych z podziałem majątku, które każdy z małżonków wniósł do związku. Podział będzie dotyczył tylko i wyłącznie tych dóbr materialnych, które zostały zakupione już w trakcie trwania małżeństwa.

Pokojowe rozstanie

Rozwód kojarzy się zazwyczaj z wojną na której nie bierze się jeńców. Są jednak pary, które potrafią dojść do porozumienia tak aby jak najszybciej zakończyć wszystkie czynności procesowe. Małżonkowie powinni skorzystać z pomocy notariusza i poprzez spisanie rozdzielności w akcie notarialnym dokładnego podziału. Mowa jednak o sytuacji związanej z majątkiem wspólnym, poprzez taki akt notarialny nie będzie można podzielić dóbr nabytych przed zawarciem związku małżeńskiego. Oczywiście cały majątek da się podzielić bezkonfliktowo. Tutaj dochodzi do sytuacji kiedy to sąd może w trakcie rozprawy rozwodowej przystać na żądania dwóch stron i zgodnie ze złożonym uprzednio wniosku podzielić majątek.

Podział majątku po rozwodzie przez sąd

Dzieląc majątek po rozwodzie przyjmuje się jedną główną zasadę, mianowicie każda z osób posiada tyle samo udziałów. Praktyka pokazuje jednak, że taki prosty podział niekoniecznie byłby korzystny dla jednej ze stron. Gdy jeden z małżonków uważa, że wniósł więcej do zgromadzonego majątku, może wystąpić do sądu o konkretne ustalenia i wyznaczenie większej części dóbr, które otrzyma.

Jeden z małżonków pracował więcej, generował zdecydowanie większe dochody od drugiego. To jedna z przesłanek, które mogą być brane do nierównego podziału majątku. Kolejna przesłanka związana jest choćby z tym kto jest winny rozpadowi związku (rozwód z orzeczeniem o winie). Jeżeli doszło do zdrady, to druga strona może oczekiwać korzystnego dzielenia majątku. Kiedy jedna ze stron przez lata zajmowała się dziećmi i domem to naturalnie sąd taką przesłankę również bierze pod uwagę, wyliczając nakład osobistej pracy.

Czym jest majątek wspólny?

Warto na koniec wyszczególnić czym jest majątek wspólny pary. W trakcie trwania związku małżeńskiego do majątku wspólnego wchodzą wszystkie wynagrodzenia związane z pracą, środki które są lokowane na rachunkach bankowych, a także wszystkie przedmioty, dobra które zostały w trakcie małżeństwa zakupione.

Więcej ważnych informacji dotyczących podziału majątku znajdziesz na stronie: https://malgorzatatokarz.pl/

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Popularne Posty