Prawo

Jak napisać dobry pozew rozwodowy?

Jak napisać dobry pozew rozwodowy?

Cała procedura rozwodu rozpoczyna się od złożenia pozwu, w którym małżonek lub małżonka wnosi o orzeczenie przez sąd unieważnienia małżeństwa, uzasadniając przyczyny ustania pożycia. Treść pozwu możemy stworzyć we współpracy z adwokatem od rozwodów (np: adwokat G. Zemanek), bądź stworzyć go samodzielnie. Od czego zacząć i co musi obowiązkowo znaleźć się w prawidłowo napisanym pozwie rozwodowym?

Niezbędny początek

Na początku pozwu niezbędne jest zaadresowanie go do odpowiedniego sądu. Jest to Sąd Okręgowy najbliższy ostatniemu miejscu zamieszkania małżonków, a jeśli mieszkają oddzielnie – pozwanego. Następnie podaje się dane powoda (a więc osoby składającej pozew) – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Podobnie postępuję się z osobą pozwaną (a więc współmałżonkiem). Warto dodać, że podany adres zamieszkania będzie jednocześnie adresem korespondencyjnym sądu, dlatego należy podać stan aktualny i kilkukrotnie sprawdzić jego poprawność.

Petitum

Petitum to część pozwu rozwodowego, w którym powód przedstawia swoje żądania i wnioski, które chce poddać pod rozstrzygnięcie sądu. Wiele zależy od stażu małżeństwa, posiadanych, małoletnich dzieci oraz wspólnego majątku. Przykładowo, w petitum małżeństwa, w którym nie narodziły się dzieci, można zawrzeć wnioski o rozwiązanie małżeństwa (z orzekaniem lub bez orzekania o winie), podział majątku, przeniesienie kredytu na powoda czy eksmisję pozwanego. W małżeństwie, które wychowuje małoletnie dzieci, mogą pojawić się dodatkowe wnioski o przyznanie opieki rodzicielskiej dla jednego z małżonków, o zasądzenie alimentów, o orzeczenie jakie kontakty będą przysługiwać rodzicowi, który straci opiekę nad dzieckiem itp. Ponadto w petitum można zawrzeć wnioski o zwrot lub zwolnienie z kosztów sądowych lub o wydanie określonej dokumentacji np. dotyczącej pozwanego.

Część uzasadniająca

W drugiej części pozwu należy uzasadnić wnioski podane wcześniej. A zatem, jeśli powód wnosi o rozwód z orzeczeniem o winie, należy przedstawić lub wspomnieć o dowodach uzasadniających winę współmałżonka. Mogą to być różnego rodzaju dokumenty, pliki komputerowe, zdjęcia, wydruki billingów, a także zeznania świadków. W przypadku wniosku o przyznanie rodzicielstwa, należy uzasadnić, dlaczego to właśnie powód powinien przejąć opiekę, a także jakiej wysokości alimenty chciałby otrzymać. Wyliczenie alimentów powinno bazować na rzeczywistych i wiarygodnych danych – mogą to być faktury i różnego rodzaju zestawienia finansowe, poświadczające miesięczne koszty wychowania i edukacji dziecka. W przypadku orzeczenia kontaktu z dzieckiem drugiego rodzica – w obliczu sporu lub braku porozumienia, kwestię może rozstrzygnąć sąd. Rodzice jednak mogą porozumieć się w tym temacie samodzielnie – o tym również należy wspomnieć w uzasadnieniu. W przypadku kwestii mieszkaniowej lub kredytowej i wniosku o eksmisji, należy rzetelnie uzasadnić np. brak środków przekazywanych przez małżonka, brak gospodarności itp.

Tak sporządzony wniosek składa się w dwóch egzemplarzach, uiszczając opłatę sądową. Pamiętajmy, że wniosek to jedynie początek i zakreślenie naszych żądań, natomiast szczegółowe ustalenia zapadają już podczas przesłuchań obydwu stron. Możliwe jest także wnoszenie dowodów w trakcie trwania postępowania oraz przesyłanie pism zmieniających, jednak konsekwencja i jednolite stanowisko niesie za sobą wiarygodność i lepsze postrzeganie przez sąd.

Popularne Posty