Prawo

Czego dotyczy prawo gospodarcze?

Czego dotyczy prawo gospodarcze?

Jak pewnie wiele osób wie- prawo ma wiele gałęzi. Podział prawa na gałęzie nie jest oczywiście podziałem jednolitym. Ten kto go opisuje, ten nazywa go jak mu się spodoba. Niektóre jednak gałęzie są tak trwale ugruntowane w nauce prawa, że oznaczają dokładnie to samo. Każdy student na pytanie czym jest prawo cywilne odpowie w jednaki sposób, niezależnie z jakiego uniwersytetu pochodzi. Problematyczne może być jednak nazwanie treści gałęzi prawa. Czasami punkty krańcowe danej gałęzi prawa mogą być sporne. Jest to jednak przeszkoda do pokonania, bowiem wystarczy chwila rozmowy by wszelkie wątpliwości rozwiać. Przykładem gałęzi prawa częściowo jednoznacznej jest prawo gospodarcze.

Prawo Gospodarcze

Jak sama nazwa wskazuje prawo gospodarcze to prawo dotyczące stosunków gospodarczych. Myli się jednak ten, kto będzie twierdził, iż prawo gospodarcze w całości wchodzi w skład prawa cywilnego. Jak wiemy prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki prawne występujące pomiędzy podmiotami prawa cywilnego (a więc osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. “ułomne osoby prawne). Jednak żeby całościowo opisać prawo gospodarcze, musimy być świadomi że swoim znaczeniem obejmuje ono zarówno prawo gospodarcze publiczne jak i prawo gospodarcze prywatne. Tylko jedno z nich pasuje opisem jako część prawa cywilnego. Warto o tym pamiętać “szufladkując” sobie daną dziedzinę prawa.

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm które regulują działania państwa oraz innych organów (w dobie prawa międzynarodowego i prawa europejskiego powoli staje się to normą) w dziedzinie stosunków gospodarczych. Wskazywać więc będzie ono jakie funkcje obejmie państwo w procesach gospodarczych. Pokazywać będzie jaki organ ma jakie uprawnienia oraz jakie działania powinien a jakie może podjąć. To nie tylko kompetencje poszczególnych organów, ale także cały model jaki państwo przyjmuje działając w stosunkach gospodarczych. To właśnie w tej gałęzi będą mieściły się prawa obowiązki osób podejmujących działalność gospodarczą.

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne to zupełnie inny zespół norm. Dotyczy on majątkowych stosunków gospodarczych i osób które w nich uczestniczą. Wskazuje na sposób i możliwości działania. Podobnie jak bywa bardzo często podkreślane w prawie cywilnym króluje tutaj zasada równorzędności stron oraz autonomiczności podmiotów. Warto także zaznaczyć, że strony faktycznie mogą mieć nierównorzędną pozycję. Wynika to jednak z sytuacji faktycznej. Ktoś ma więcej pieniędzy, silniejsze wpływy, inny nie. Jednak chodzi tutaj o równorzędność wobec prawa. Formalnie każdy ma taką samą pozycję i tak samo jest chroniony przez prawo. Szczególną rolę jednak zajmuje konsument. Ustawodawca świadomy, że ma on mniejszą wiedzę nie tylko o produkcie, ale o samym zawieraniu umów jak i o przepisach, chroni konsumenta za pomocą specjalnych ustaw oraz piętnowaniu tzw. klauzul abuzywnych (klauzul niedozwolonych). Stosunki między przedsiębiorcami bardzo często mają także swoiste regulacje jak np. inne skutki niedochowania formy umowy albo zmiany umowy etc.Zapisz

Popularne Posty