Prawo

Co grozi osobie, która naruszyła prawa autorskie?

Prawa Autorskie

Niestety wiele osób sobie myśli, że ze zdjęciem znalezionym w wyszukiwarce internetowej może zrobić wszystko. Albo skopiować fragment opublikowanego artykułu i wkleić go na własny portal. Takie czynności mogą naruszać czyjeś prawa autorskie. A wbrew pozorom nie jest to błaha sprawa i można za to odpowiedzieć z litery prawa cywilnego oraz z prawa karnego.

Co mówi definicja?

Aktualna ustawa odnosząca się do ochrony praw autorskich to: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.). Z definicji wynika, że odmienna jest odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich: osobistych i majątkowych. W obu przypadkach odmiennie ukształtowano odpowiedzialność karną i cywilnoprawną. Warto więc rozróżnić co grozi osobie, która naruszyła prawa osobiste z osobna i majątkowe z osobna.

Prawo autorskie osobiste

Osoba, której prawa autorskie osobiste zostały naruszone może zażądać od osoby, która je naruszyła m.in. zaniechania takiego działania. Jest to najczęstsze żądanie i zwykle na tym się sprawa kończy. Chyba, że naruszenie praw osobistych było szczególnie dotkliwe w skutkach dla autora. Twórca może też zażądać od osoby łamiącej jej prawa, aby ta dokonała czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia oraz złożenia publicznego oświadczenia. Sąd może też przyznać twórcy zadośćuczynienie finansowe za doznaną krzywdę. Twórca może też zażądać, aby sprawca przeznaczył określoną sumę na cel społeczny.

Jednakże poniesiona może być też odpowiedzialność karna, gdy ktoś przywłaszczył sobie autorstwo cudzego utworu. Wtedy podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Prawo autorskie majątkowe

Tutaj również zaczyna się od żądania zaniechania i usunięcia skutków naruszenia oraz naprawienia wyrządzonej szkody np. zapłatę w wysokości 2- albo 3-krotności stosownego wynagrodzenia dla autora dzieła. Twórca ma też prawo do żądania wydania uzyskanych korzyści np. gdy ktoś uzyskał finansowy dochód na podstawie nie swojego utworu. Także z tytułu prawa cywilnego autor może domagać się wydania oświadczenia przez sprawcę oraz zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

Tutaj także poniesiona może być odpowiedzialność karna. Za rozpowszechnianie bez uprawnień lub wbrew warunkom umowy cudzego utworu podlega się grzywnie, albo karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Jednakże jeśli sprawdza zrobił to w celu zarobkowania to podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Popularne Posty