Browsing Category

Szkolenia i rozwój osobisty

Szkolenia i rozwój osobisty

Jak dopasować szkolenie do potrzeb pracowników?

Jak dopasować szkolenie do potrzeb pracowników?

Szkolenia dla pracowników mogą być prowadzone w dwojakiej formie – w postaci wyjazdowej bądź stacjonarnej. Przełożony oddelegowuje konkretną osobę lub kilka osób na stosowne szkolenie. Wiele firm zaprasza do swojej siedziby specjalistów z właściwych dziedzin, aby oszczędzić czas pracowników oraz umożliwić podwyższanie kwalifikacji większej liczbie osób. Jest to także oszczędność finansowa, ponieważ unika się konieczności płacenia delegacji. Continue Reading

Szkolenia z prawa

Szkolenie z prawa pracy

Szkolenie z prawa pracy

Szkolenia z prawa pracy mają na celu umożliwić uczestnikom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu prawa pracy lub uporządkowanie posiadanej już wiedzy oraz jej aktualizację związaną ze zmieniającymi się przepisami prawnymi. Szkolenia tego typu są niezbędne dla każdego pracodawcy, który zamierza zatrudnić bądź już zatrudnia pracowników.

Continue Reading

Szkolenie menadżerskie

Szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Zarządzenie zespołem ludźmi to wyzwanie i bardzo trudna zawodowa sztuka, której trzeba się nauczyć. Każdy człowiek jest inny, ma indywidualne potrzeby, swój charakter, inne oczekiwania oraz różne możliwości i umiejętności. To wszystko musi brać pod uwagę każdego dnia osoba zarządzania ludźmi. Aby działania takie przebiegały sprawnie oraz nie rodziły konfliktów, ale tworzyły jedynie sytuacje wpływające korzystnie na realizację planów firmy oraz zawodowe kontakty międzyludzkie, potrzebne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy są odpowiedzialni za określone grono ludzi. Są to szkolenia z zakresu zarządzania zespołem.

Continue Reading

Szkolenia biznesowe

Szkolenie biznesowe w Krakowie

Szkolenie biznesowe

Rozwój, samorealizacja, zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych to działania, które we współczesnym świecie są nieuniknione, jeśli zawodowo nie chce się stać w miejscu, tylko iść ciągle do przodu. Zmieniający się i pędzący szybko świat wymaga on nas zaangażowania szczególnie na polu zawodowym. Jedną z form, dzięki którym będziemy mogli podążać za nowymi kierunkami i stale się rozwijać są szkolenia biznesowe, które otwierają nam nowe możliwości bez względu na to czy prowadzimy własną firmę, czy jesteśmy czyimś pracownikiem.

Continue Reading

Szkolenie miękkie

Szkolenie wystąpienia publiczne

Szkolenie wystąpienie publiczne

Sztuka prezentacji, przekazania informacji oraz zainteresowania przedstawianym tematem to wytyczne szkolenia z zakresu wystąpień publicznych. Czego nie może zabraknąć prezenterowi oraz jak dopełnić wymienionych założeń? Tego można dowiedzieć się jedynie na specjalistycznym szkoleniu. Polega ono dokładnie na nauce nauczania. Nauczania tego, jak prawidłowo przekazywać informacje.

Continue Reading

Szkolenie sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe

Jeśli szukasz pracy, jest taka branża, w której zawsze widnieją nowe oferty, mianowicie sprzedaż. Duża rotacja w tym zawodzie powodowana jest brakiem natychmiastowych efektów, zniechęceniem wywołanym zachowaniem potencjalnych klientów, którzy mogą być niemili, a także niesłusznym przekonaniem, że sprzedaż polega na wciskaniu niepotrzebnych produktów i usług, a także, że podejmują się jej tylko osoby, które nie znalazły normalnej pracy. Tymczasem sprzedaż może pozwolić osiągnąć nie tylko wysokie wyniki finansowe, ale też spełniać się zawodowo.

Continue Reading

Szkolenie miękkie

Szkolenie obsługa klienta

Profesjonalna obsługa klienta

Sprawna obsługa klienta to jeden z najważniejszych elementów sprzedaży. Dotyczy ona każdej firmy, w której sprzedaje się towary lub oferuje dane usługi. Za taką sprawną obsługę odpowiedzialny jest pracownik, który ma bezpośredni lub pośredni (mailowy lub telefoniczny) kontakt z klientem. Od tego kontaktu wiele zależy – ma on wpływ na wyniki sprzedaży, na wizerunek firmy w oczach klientów oraz na ich zadowolenie i pozytywne wrażenia z kontaktu z usługami danej firmy. Dlatego tak ważne jest, aby specjalista w zakresie obsługi klienta był dobrze przeszkolony. Służą do tego m.in. szkolenia w zakresie sprawnej i efektywnej obsługi klienta.

Continue Reading

Szkolenie miękkie

Szkolenie zarządzania czasem

Szkolenie zarządzania czasem

Czas jest jednym z zasobów, którego nie możemy odzyskać. Możemy zarobić pieniądze, które straciliśmy, możemy odzyskać energię, ale nie możemy cofnąć czasu, dlatego umiejętność zarządzania nim sprawdzi się w każdej dziedzinie życia, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Aby nie marnować swojego potencjału, znaleźć czas na odpoczynek i pielęgnowanie pasji, warto odbyć szkolenie zarządzania czasem.

Continue Reading

Szkolenie negocjacje

Szkolenia negocjacje

Negocjacje

Istnieje wiele fachowych definicji procesu określanego powszechnie jako “negocjacje”. Jedna z nich mówi, iż jest to sposób komunikowania się stron pozostających ze sobą w konflikcie. Proces ten jest nieodłączną, elementarną częścią prowadzenia biznesu w obecnych czasach, ale z pewnością przydaje się także i w życiu prywatnym.

Continue Reading

Szkolenie miękkie

Szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie

Szkolenia miękkie związane są z zachowaniem człowieka i jego psychiką i postawą społeczną. Wysokie kompetencje osobiste i interpersonalne są równie ważne, a czasem nawet bardziej istotne niż kompetencje twarde, związane ze merytoryczną wiedzą i specjalistycznymi umiejętnościami. Bez nich pracownik nie jest w pełni efektywny, co przekłada się bezpośrednio na wyniki całej organizacji.

Continue Reading

Szkolenie menadżerskie

Szkolenie zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Metodologia zarządzania projektami jest jednym z najnowszych osiągnięć ewolucji nauk o zarządzaniu. Zakłada ona, że projekt to zbiór powiązanych ze sobą aktywności, charakteryzujących się posiadaniem zaplanowanego z góry czasu rozpoczęcia i zakończenia, wzajemnego powiązania ze sobą występujących w nim czynności oraz dążenia do określonego celu.

Continue Reading

Szkolenie menadżerskie

Szkolenia menadżerskie

Szkolenia menadżerskie

Zarządzanie jest trudną sztuką, polegającą na odpowiednim planowaniu, realizowaniu i kontroli wykonania określonych działań, a także skutecznym przewodzeniu i motywowaniu ludzi. W realiach współczesnej, szybko zmieniającej się gospodarki, skuteczny i sprawnie działający menadżer jest często głównym atutem przedsiębiorstw, pozwalającym im dopasować się do niestabilnej sytuacji rynkowej.

Continue Reading

Szkolenia z prawa

Szkolenia prawne

Szkolenia, kursy prawne

Za galopującymi zmianami w prawie często nie nadążają nawet profesjonaliści. Jednak zgodnie z zasadą nieznajomość prawa szkodzi, wydaje się koniecznym znajomość chociaż podstaw przepisów uchwalonych przez parlament. Jeżeli zawodowa zajmujemy się jakąś dziedziną, to niezbędna jest wiedza w zakresie przepisów, które regulują naszą specjalizację. I tutaj z pomocą przychodzą szkolenia prawne.

Continue Reading