Prawo

Alimenty po rozwodzie – kto, kiedy, jak i od kogo?

Alimenty po rozwodzie

Rozpad małżeństwa jest zawsze przykrym wydarzeniem w życiu każdej rodziny, ale gdy nie ma szans na porozumienie, dochodzi do rozwodu a w przypadku posiadania dzieci sąd orzeka alimenty. Jednak obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony nie tylko na wspólne potomstwo, albo na potrzeby współmałżonka, który z przyczyn obiektywnych, nie jest w stanie zabezpieczyć środków na własne utrzymanie. Zabezpieczenie środków finansowych spoczywa na małżonku, który został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Kiedy orzekane są alimenty po rozwodzie?

Alimenty po rozwodzie orzekane są w sytuacji niewydolności finansowej jednego z rozwiedzionych małżonków, spowodowanej na przykład niesprawnością organizmu tej osoby. Taka konieczność może nastąpić również wtedy, gdy współmałżonek musi zajmować się wychowaniem małoletnich dzieci i nie może podjąć pracy zawodowej. Inną sytuacją jest niemożność podjęcia zatrudnienia z powodu braku odpowiednich kwalifikacji z powodu zaprzestania edukacji w celu poświęcenia się wychowaniu dzieci. Jeżeli sąd stwierdzi, że były małżonek żyje w niedostatku i nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb niezbędnych do normalnego funkcjonowania powstaje obowiązek alimentacyjny, który musi zabezpieczyć druga strona.

Na powstanie obowiązku wypłacania alimentów po rozwodzie nie wpływa czas trwania związku małżeńskiego ani to czy są w nim dzieci.  

W przypadku, gdy sąd orzekł winę jednej strony, małżonek niewinny może dochodzić alimentów nawet wtedy, gdy nie doświadcza on niedostatku, ale gdy jego status materialny obniżył się w związku z rozwodem.

Jakie potrzeby obejmowane są obowiązkiem alimentacyjnym?

Sąd może orzec powstanie obowiązku alimentacyjnego na potrzeby usprawiedliwione, czyli niezbędne, do których należą:

  • Wyżywienie
  • Opłaty comiesięczne na przykład takie jak: czynsz, energia elektryczna, gaz
  • Leczenie

Sąd nie przyzna alimentów wtedy, gdy druga strona będzie ubiegała się o środki na drogie ubrania, telewizję cyfrową itp. W przypadku, gdy małżonek nie osiąga wystarczających dochodów do spełnienia obowiązku alimentacyjnego, nie zostanie on na niego nałożony nawet w sytuacji zaistnienia takiej konieczności.

Jak długo trwa wypłacanie alimentów zasądzonych po rozwodzie?

Taki obowiązek trwa w zależności od tego po czyjej stronie sąd orzekł winę za rozpad małżeństwa. I tak w przypadku, gdy wina leżała tylko po jednej stronie, to winny małżonek może mieć nałożony obowiązek świadczenia finansowego na czas nieograniczony. Natomiast w sytuacji, gdy wina nie była orzekana, lub sąd stwierdził, że leżała ona po obu stronach, zasądzone alimenty będą musiały być wypłacane przez pięć lat od momentu wydania takiego nakazu. Jeżeli małżonek otrzymujący alimenty zawrze nowy związek małżeński wtedy traci uprawnienia do pobierania i ubiegania się o zabezpieczenie finansowe od byłego małżonka lub kwota alimentów zostanie zmniejszona.

Sytuacje wyjątkowe wpływające na długość wypłaty alimentów po rozwodzie

Jeżeli obowiązek alimentacyjny trwał pięć lat, to po ich upływie wygasa on samoczynnie. Jednak, gdy zaistniały okoliczności szczególne osoba uprawniona może wystąpić do sądu o ich przedłużenie, może to nastąpić, gdy:

  • Uprawniony małżonek uległ wypadkowi, wskutek którego nie otrzyma on renty zabezpieczającej jego potrzeby, a doznał on uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego wykonywanie pracy zawodowej.

Warto w sprawie o alimenty zwrócić się do adwokata, który wypełni za nas wszystkie wnioski i postara się żebyśmy w sądzie otrzymali jak najwyższą stawkę alimentów od dawnego małżonka. Szukając dobrego adwokata, który zająłby się naszą sprawą warto sprawdzić ofertę adwokat Tokarz z Krakowa.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Popularne Posty